Fermer

Ɛezdin MEẒYANI, Xas ma d agugam, ifassen-is ssenfalayen-d ayen yebɣa ad t-id-yini yimi-s

no thumb
[avatar user=”Tansa N Talsa” size=”medium” align=”left” link=”file”]tansa n’talsa[/avatar]
Yettel yiles-is ur yezmir ad yenṭeq. Imi-s yezzem, yessusem, ifassen-is ffren tiɛubbja-s. Tezga taḍṣa ɣef udem-is, ul-is yeččur d asirem. Tutlayt-is yettmeslay-itt s ifassen-is. Xas ma d agugam, ifassen-is ssenfalayen-d (exprimer) ayen yebɣa ad t-id-yini yimi-sƐezdin MEẒYANI, d agugam n taddart n Yiger-Mahdi n tɣiwant n At-ZIKI, ɣur-s 22 n yiseggasen. Xas ma iles-is yettel maca ifassen-is sbegnen-d tiɛubbja yellan deg-s.

Ɛezdin  ur yeɣfil ara, aseggas yezrin, ijerred iman-is deg uɣerbaz n uselmed n lḥerfat id t-iqerben di Buzgan. Yefren ad yexdem asileɣ ( formation ) n lḥerfa n lfeṭṭa. Yebɣa ad d-yeffeɣ yiwwas d aḥeddad n lfeṭṭa, d yiwet n lḥerfa i iḥemmel aṭas, yerna yettaf iman-is deg-s.

Xas ma ur yesɛi ara aswir di tlemda-s, maca ur d-yufi ara ugur deg usileɣ-agi, s tiɛubbja n yifassen-is akked tikta n walla-is yufa iman-is deg di lḥerfa-agi. Yelmed ugar di tḥanut n Mass Ɛellic Smaɛil, xas ma ur yessin ara ad yektil lfeṭṭa neɣ ad yeɣer ɣef lmizan ur yuyis ara, skud yettaɛraḍ iceffu, yettissin. Tawennaḍt n uxeddim-is tefka-as akud akken ad yelmed ugar di lḥerfa-agi, d annar wessiɛen deg-i yessebɛad tamuɣli-s, d tagnit deg-i d-yessenfalay tikta-s.
Aseggas-agi tura deg-mi yebda asileɣ-ines deg uɣerbaz n Buzgan, Ɛezdin yufa iman-is deg usileɣ-agi. S kra n wayen ara walint wallen-is ad yexdem ufus-is. Am unaẓur allaɣ-is yettawi-as-d tikta akked tugniwin, ifassen-is qeddcen tikti-s akked tugna i as-d-yesnulfa wallaɣ-is.

Xas d agugam maca yesɛa amkan-is di tmetti deg-i yettidir, timetti ur terri ara di rrif. S lebɣi-s akked lebɣi n twacult-is yufa-d amkan-is yettidir war ugur am netta am lɣaci n taddart-is akked yimdukal-is.
Aṭas i yimaɛdar i yesɛan tiɛubbja deg yifassen-nsen, xas ma kerfen, ur zmiren ara ad lḥun, xas ma d iɛeẓẓugen, ur sellen ara neɣ d igugamen ur tt-meslayen ara. Aṭas n yimaɛdar ur nettwali ara, maca sɛan tamuli n wul, ttwalin akken nniḍen, sɛan tiẓeṭ n umeslay akked tiɛubbja n yifassen-nsen.

Ula d ameɛdur yezmer yettiki di lebni n tmetti, war ma iḥulfa s wayen akken id t-ixuṣṣen. Aṭas n yimeɛdar i iɛeddan tilisa n tezmert-nsen, s tikta sɛan akked wayen d-yessugun (imagine) wallaɣ-nsen.

Tansa n Talsa[show_avatar email=11 show_name=true show_email=true]

Rédaction

L'auteur Rédaction