Fermer
Culture loisirs

Tigzirt n tayri

  23795596_1602918719753940_431496516022902298_n

  Mḥend Ameɣbun d Tafat tageldunt d sin n yizzayriyen ur ufin ara iman-nsen deg sin. Tudert -nsen d taqesḥant, tetteddu-asen di nneqma, tezzi-asen s uɛrur, teseṛwa-asen asawen, qeḍran d lḥentit.

  Mḥend Ameɣbun yesɛa ugar n 50 n yiseggasen, d areqqaq, d alemmas deg ṣṣifa neɣ deg teɣzi. Ilul deg taddart n At Lḥif i d-yezgan deg tɣiwant n At Yilef. Yella d aselmad n tefransist deg uɣerbaz amenzu send ad yeffeɣ tastaɣt. Iḥemmel idles, tasekla, tira, ugarnet. Yezweǧ war tayri d yiwet n teqcict ur tt-yessin ara, isem-is Kenza.

  Deg wasmi i d-tedda d tislit, ur yezhi, ur yufi lehna. Leḥzen yezga ɣef wudem-is. Tezga tettẓalla, tettsebbiḥ, teqqar leqran seg tnezzayt alama yeḍḥa-d yiḍ. Tezga tettargu tamsunt, tessaram daɣen ad d-tessired iɣsan-is deg Mekka. Tḥemmel Rebbi d nnbi Muḥemmed, ma d Mḥend Ameɣbun d isem-is i d awal-is, d ameɣbun.Yal mi ara d-yekcem s axxam, ad as-id-tefk imekli s tsusmi, war kra n leḥnana neɣ awal aẓidan.

  Mḥend Ameɣbun yekreh iman-is, yekreh axxam-is, yekreh tudert-is, maca, iɣured-d ɣer ddunit sin n yigerdan d uzyinen, ur as-yefki ara wul-is ḥninen ad ten-yerr d igujilen, acku yeẓra ad ṛwun tid yuran imi yemma-tsen ur txeddem ara, rnu yeẓra timetti tḥeqqer igujilen.

  Tafat Tageldunt tesɛa azal n 35 n yiseggasen deg tudert-is. Tlul deg At Ziki. D isem-is i d awal-is, tezyen am tafat. D taselmadt n tmaziɣt deg tesnawit. Ula d nettat tḥemmel tasekla,idlisen, ugarnet. Tezweǧ d yiwen umejjay deg Bumerdas, isem-is Nurdin. Deg tazwara, terbeḥ, tufat. Tettḥir ad d-yuɣal urgaz-is seg uxeddim, ad as- id-tesseww ayen i iḥemmel, ad t-tečč s wallen n tayri, s ucmumeḥ d leḥnana, ad t-tzemmeḍ ɣur-s s lǧehd gar yiɣallen-is, ad as-teslufuy, ad t-ssudun war tawant, tumert teččur ul-is. Tecba tageldunt , am nettat ulac tayeḍ.

  Zrin kra n wayyuren, tuɣal tbeddel fell-as, tizgi turew-d aɣerda, tamsunt tuɣaal d ǧahennama. Anef-as i Tafat Tageldunt ad d-teḥku iman-is amek i t beddel fell-as, qeḍran yuɣal d lḥentit: “Lliɣ cbiɣ tageldunt, am nekk ulac win yellan. Zewǧeɣ d yiwen n umejjay ixeddem deg sbiter. Yiwen wass, nniɣ-as deg wul-iw, ad ruḥeɣ ad ẓreɣ argaz-iw deg sbiter.

  2

  Ruḥeɣ, leḥḥuɣ almi i uwḍeɣ anida i ixeddem. Steqsaɣ yiwet n tefremlit, tmel-iyi-d abrid. Kecmeɣ s leḥya d ukukru, nwiɣ ad sferḥeɣ argaz-iw. Akken i qerbeɣ, sliɣ i teḍsa d unecraḥ, niqal ḥebseɣ, ul-iw yeqqar-iyi-d kemmel, iḍarren-iw gguman ad ḥerrken, ad as-tiniḍ zzan deg lqaɛa, am wakken yezwar-d kra ɣer wul-iw.

  Giɣ-d tabɣest, kemmleɣ tikli ɣer sdat, ayen walant wallen-iw d awezɣi, yugi ad t-yeqbel wul-iw, beddeɣ bajweɣ, tuwet znezla ddaw n yiḍarren-iw! Argaz-iw ɛzizen, i ḥemmleɣ ugar n tefsut, yerba taqcict, yezzi-as s yiɣallen-is, yeslufuy i tfekka-s, yessudun ticenfirin-is, tamgerḍt-is, tidmarin-is, timessaḍin-is…

  Yeḥma ur iyi-d-iwala ara, ur d-yesli i later-iw !Ḥulfaɣ tenger ddunit, iṭij yuɣal d aberkan, isigna mezgen-d fell-i am yiwaɣzniwen, uɣaleɣ d tawraɣt, iḍaq leɛmer-iw. Ttergigiɣ am usaflaw, ḥulfaɣ yettali-yi-d nnzaf. Cwi kan, ffɣeɣ ɣer berra, yuwet-iyi-d ubeḥri d asemmaḍ, yessaki-yi-d.

  Xedmeɣ-d tabeɣest, ḥnunfeɣ ɣer uxxam am tin iɛebban zzebra ɣef uɛrur-is, ula d arraw-iw ttuɣ-ten, tedduɣ ttalseɣ-d i tugniwin i walaɣ gar Nurdin akked teqcict-nni i yezmeḍ ɣer yidmaren-is. Mi i uwḍeɣ s axxam, ḍeggreɣ iman-iw ɣer umetraḥ, ttruɣ ayen ur ttruɣ deg wasmi i d-luleɣ ar ass-n. Qerḥeɣ allaɣ-iw s tuttriwin yecban tigi:

  -“Acimi i yexdem akka?”, “Acu i xedmeɣ i Rebbi?”, “D acu iyi-xussen nekki?”…

  Deg wass-nni, kerheɣ-t am qeḍran, yeɣli deg wul-iw.Zgiɣ ttafeɣ-d tifeskirin akken ur t-ttwaliɣ ara sdat-I, xas lliɣ gar yifassen-is, ur ttḥulfuɣ s wafrayen yelhan, ur ttḥulfuɣ I lbenna n tayri, ttḥulfuɣ amzun d ibekki iyi-d-yeṭṭfe, war lebɣi-w, iḥettem fell-i lḥal ad qqimeɣ uessutureɣ ara beṭṭu ɣef lǧla n warraw-iw, rnu ɣer way-a, imawlan-iw mmuten, ur sɛiɣ anda ara rreɣ, d abrid kan iyi-ggunin.

  I wakken ad kkseɣ cwiṭ n lxiq, ad sifseɣ cwiṭ tussaft-iw, uɣaleɣ ttnadiɣ imeddukkal iyi-cuban deg Facebook.

  Yiwen n wass, ṭṭfeɣ-d tinnubga tessewhem-iyi aṭas. Isem-is Mḥend Ameɣbun. Muqleɣ aɣmis-ines, ufiɣ-t yeččur d iḍrisen d yisefra yeččuren d leḥzen d timmuɣbent. Awadem agejdan yectaq tayri, lehna, tawant…ur yesɛi ula d azref ad yargu akken i t-yura deg usefru. Ziɣ yella umeɣbun am nekk neɣ ugar. War akukru, qqebleɣ s tumert tinnubga-ines.

  3

  Deg wass-nni, nuɣal nekk d Muḥend Ameɣbun d imeddukkal deg Facebook. Deg tazwara, nebda nettmeslay kan ɣef tutlayt n tmaziɣt. Muḥend ur yeɣri ara zik tamaziɣt, xas akken, yessen ad tt-yaru, xas ulamma ixeddem kra n tuccḍiwin. Nekk, yellan d taselmadt n tmaziɣt, nniɣ-as ur tqilliq ara, ad ak-slemdeɣ , ad tuɣaleḍ ad tisineḍ ilugan n tira am waman. Akka, yal ass ttheyyiɣ-as-id timsirin, netta, yettak-iyi-d isteqsiyen ɣef yisental i t-iceɣben, anda i d-yettaf uguren.Akka i yuɣaleɣ s tumert d taselmadt n Muḥend Ameɣbun, netta yuɣal d anelmad-iw.

  Zrin wussan, nuɣal nettmeslay ɣef yisental niḍen yecban tasekla, idles, idlisen, imyura…tebda tdukli taẓidant tettlal-d gar-aneɣ. Ussan leḥḥun, tadukli tettnerni, nuɣal nettmeslay ɣef yiman-nneɣ: Uguren n tudert, tayri, tadukli, asirem, tirga, isenfaren-nneɣ deg tudert…Tadukli tebda tettuɣal d tayri cwiṭ,cwiṭ, tettnerni yal ass.

  Mḥend Ameɣbun yebɣa ad iyi-wali, ad isel i ssut-iw, yal ass, yessaram, yettargu ad iyi-yeṭṭef gar yiɣallen-is. Ula d nekk bɣiɣ, maca, uggadeɣ argaz-iw, seg zik yettasem, maca, tura izad, imi zgiɣ tezziɣ-as s uɛrur. Ahat yeqqar-as, s anwa niḍen i tḥemmel imi t-kerheɣ netta!

  Yal ass nettqessir nekk d Mḥend Ameɣbun deg Facebook, d tanezzayt neɣ d tameddit. Ttḥireɣ ad fakkeɣ amahil akken ad qesreɣ yid-s. Nemsefham ad naru ungal, d nekkni ara yilin d iwudam s yismawen uffiren, deg wungal-a, ad d-neḥku tudert-nneɣ, maca, ad nezdi gar tilawt d usugen.

  Mḥend Ameɣbun teḍra yid-s am ugellid-nni n wagim d yiwen n yiḍ , maca yemgarad cwiṭ imi netta d tirga iyi-d-yessawal mačči d timucuha. Deg targit, nẓur-d akk imeḍqan icebḥen deg tmurt n Leqbayel yecban: Tamda n ugelmim, Akeffadu, Tamguṭ, Lalla Xlija, Aswel, Tigejda, Criɛa…

  Asmi i tzad tayri gar-aneɣ, nuɣal nettemlili s tuffra deg tegzirt n tayri, yal tikkelt ideg ara d-naf tagnit i igerrzen, labaɛda, ticki yunag urgaz-iw ɣer Fransa. Yal ayyur, yettinig tikkelt ɣer Pari ad ikemmel almad. Nuɣal d imakaren n tayri. Tigzirt n tayri d amkan ala nekkni i t-yessnen, ur d-neqqar ara i yimeɣriyen anda i d-yezga.

  Timlilit tamezwarut:

  4

  • Mazal tḥemmleḍ argaz-im a tafat-iw ?

  Tafat tesserwel udem-is, xenqen-tt yimeṭṭawen, teggugem. Mḥend Ameɣbun yuyes tiririt, yezzi-d ɣer sdat-s, yerfed-as aqadum-is:

  • Ayen i tettruḍ a taɛzizt-iw?

  Yezmeḍ-itt ɣer yidmaren-is s kra yesɛa d lǧehdd.

  – Teẓriḍ, lukan sɛiɣ abeckiḍ , ur nxeddem ara ssut tili i t-nɣiɣ, kerheɣ-t ugar n lmut.

  – Amek, tendemmeḍ mi d-teddiḍ yid-i?

  -Xaṭi, d awezɣi ad ndemmeɣ! Amer ttafeɣ ur d-yettaweḍ ara lawan n tuɣalin.

  -Acimi ihi mazal leḥzen yettbin-d ɣef udem-ik?

  -Nekk akka i giɣ, leɛmer i ḍsiɣ neɣ ferḥeɣ, acimi iyi-qqaren Ameɣbun?

  Tafat teẓmeḍ-it ɣur-s, tenna-as:

  -Tuklaleḍ akk tayri n ddunit ay aderwic-iw. Ḥemmleɣ-k s tisselbi, ɛzizeḍ ɣur-i ugar n tziri. Tudert-agi ur aɣ-id-tefki ara amur-nneɣ deg ddunit. Maca, asmi ara nezger akkin i lmut, ssarameɣ ulac win ara aɣ-yebḍun: la ɛezrayen, la acaqur…

  -Imir-nni, ur kem-ttaǧǧaɣ ara i wayeḍ lukan ad xedmeɣ ṭṭrad neɣ ad serɣeɣ tamurt s lekmal-is. Ad kem-kesbeɣ nekk kan weḥd-i, ad kem ḥemmleɣ s wul yeṣfan d neyya, ad tuɣaleḍ d tageldunt-iw, ad nidir i lebda deg tegzirt n tayri.

  Tafat tettmuqul deg-s am tin yebɣan ad t-tamen s yimeslayen-ines icebḥen ugar n tmedyazt. Tettargu, tessaram ad ḍrun deg tilawt akken ad tettu uguren d yimeṭṭawen.

  -Tura, ilaq ad tuɣaleḍ d Mḥend Aseɛdi, ad tettuḍ isem-agi “ Ameɣbun”. Ssarameɣ ad d-nessemɣi afriwen am yifrax, ad nefferfer anida ur aɣ-ssinen ara, ad nebnu axxam-nneɣ deg ugama s lehna, ad nettidir yal ddqiqa s tayri.

  Timlilit tis snat:

  5

  -Berka tirga , aql-aɣ deg tilawt.Muqel kan tiziri amek tusem deg-m, ula d ilel yeggugem! Muqel a tarwiḥt-iw ijeǧǧigen i d-yezzin i tegzirt-nneɣ acḥal i zeynen, maca, tcebḥeḍ ugar nsen!

  -Acḥal ferḥeɣ imi lliɣ yid-k. Tilawt i tikkelt tamezwarut teɣleb target. I tikkelt tamenzut deg tudert-iw, i ttruɣ imeṭṭawen n tumert, mačči d widak n lmeḥna d lemrar.

  – Bɣiɣ ad am-ssutreɣ yiwet n tɣawsa ma ulac n uɣilif?

  -D acu-tt?

  -Bɣiɣ ad iyi-tɛahdeḍ, ad teqqimeḍ i lebda d tameddakkelt-iw?

  -Yak ɛuhdeɣ-k yakan deg Facebook, neɣ ala?

  -D tidet, maca, bɣiɣ ad sleɣ srid i ssut-im ḥlawen sdat-i, akken ad kkseɣ aɣbel, ad yethedden wul-iw.

  -Ɛuhdeɣ-k ur k-ǧǧiɣ alama tebḍa-aɣ lmut, tferḥeḍ tura?

  Mḥend Ameɣbun yefreḥ, yecmumeḥ, yuɣal d Muḥend aseɛdi.

  -Awi-aɣ-id tura kra n yisefra send ad nuɣal ɣer lḥebs n uxxam.

  -S tefransist neɣ s tmaziɣt?

  -Akken i ak-yehwa. Isefra-k cebḥen ama s tefransist ama s tmaziɣt.

  Sel-d ihi a taḥnint-iw!

  Mḥend Aseɛdi yuwi-d isefra, Tafat tageldunt tefreḥ aṭas. Send ad uɣalen s axxam afus deg ufus, muqlen aɣelluy n yiṭij. Acḥal yecbeḥ, ticki ara t-yettmuqul umdan ɣer yidis n tin iḥemmel!

  Uɣalen s axxam, cennun deg sin tizlit-nni n Linda De Suza “O toi mon amour caché!”. Ssaramen ad d-yas wass, ad sseknen tayri-nsen i umaḍal merra.

  Timlilit tis kraḍet:

  6 Yiwet n tikkelt, Mḥend Ameɣbun d Tafat Tageldunt teddun ssbeḥ zik ɣer Tegzirt n tayri. Tenṭeq Tafat, tenna-as:

  -I uqrab-ik, ad t-in-tawiḍ neɣ ala?

  -Iban, ad t-in-awiɣ, wagi ur iyi-ttfaraq ara akk, anda ddiɣ yedda!

  -Ḥareɣ ad waliɣ agerruj-agi i teǧǧiḍ daxel-is.

  Akken uwḍen ɣer tegzirt n tayri, iqubel-iten-id yiwen ubeḥri d aḥlawan, yesself i wudmawen-nsen s leḥnana. Yuwi-d yid-s tafenda n kra n yimɣan n yilel. Muḥend s ucmumeḥ i ineggin d tayri , yefka-as afus-is, leḥḥun akken afus deg ufus ɣef yiri n teftist. Tafat twala yiwen ublaḍ, tenna-as:

  -“Anwa ara yawḍen ɣer udɣaɣ-ina d amezwaru, ad yerbeḥ arraz deg tsekla?”

  Tebda tazzlla, iḍfer-itt Muḥend. Tturaren, ttaḍsan am warrac imeẓyanen.

  Mḥend D Tafat qqimen ɣef udɣaɣ-nni, tres-d tsusmi, wissen sanda i ruḥen wallaɣen-nsen, neɣ ahat ɣerqen deg targit.

  Akud yeḥbes, ilel yeṭṭes.Tzemreḍ ad tesleḍ i wulawen-nsen kkaten s tumert d tayri. Iṭij yebda yettaki-d deg tɣaltin, yeskanay-d iẓenẓaren-is izewwaɣen.

  -A Mḥend Aderwic! Sani akka i tunageḍ ɛni?

  -Ttmuquleɣ kan tanekkra n yiṭij, acḥal i tecbeḥ!

  -Usmeɣ! Ayen mačči d nekk i d-tettmuquleḍ?

  -D kemm i yettakken ccbaḥa i yiṭij. Asmi i ulac-ikem, urǧin i t-muqleɣ , ur faqeɣ ara s ccbaḥa-s.

  Teɣli-d daɣen tsusmi, dɣa tenna-as Tafat Tageldunt:

  -Ur d-nusi ara akken ad nessusem. Faṛes tagnit. Qesser, sefru, argu, aru, cnu, ttu iɣeblan-ik. Ussan zerben, ur d-ttuɣalen ara. Bɣiɣ ad ak-sefḍeɣ akk yir cfawat seg wallaɣ-ik, bɣiɣ ad sseḥluɣ ifeddixen n wul-ik.

  -Ur umineɣ ara targit ad tuɣal d tilawt. Tanemmirt s tussda a Rebbi ɛzizen.

  Timlilit tis semmuset:

  7 Tafat Tageldunt d Mḥend Ameɣbun teddun ɣer tegzirt n tayri. Yenna-as Mḥend:

  -“Mennaɣ ad d-afeɣ imeslayen ibaḥanen, imaynuten akken ad am-iniɣ acḥal i kem-ḥemmleɣ a taderwict-iw. Ass-a, d amulli-inem, ssarameɣ d ass ameggaz ara d-yeqqimen deg umezruy n tudert-im.”

  -“Tezriḍ! Deg wasmi i k-walaɣ i tikkelt tamezwarut deg Facebook, tehwiḍ-iyi, tkecmeḍ ul-iw.Zgiɣ qqareɣ ayen i tettaruḍ. Tessefrayeḍ, tettaruḍ tidyanin n tayri. Tettarraḍ-d asirem i yimeɣriyen, tecbiḍ taftilt ireqqen, tettekkseḍ ṭṭlam i d-iɣellin fell-i. Tugniwin-nni akk iyi-d-tettazneḍ zzuzunent-iyi ticki i yennejla yiḍes fell-i. Ttekksent lxiq d tussaft i d-irezzun ɣur-i yal iḍ deg uxxam-iw asemmaḍ.

  Mḥend yeqqim ɣef rrmel, Tafat tsenned ɣer yirebbi-s, tettmuqul s igenni. Tenna-as: -“Mennaɣ yiwen wass ad waliɣ ayyur d yitran dagi deg Tegzirt n tayri.”

  -“Ahat yiwen wass, ad naf tagnit iwatan a taɛzizt-iw.”

  -“Kker tura a tarwiḥt-iw ad nelḥu cwiṭ, mulac ad aɣ-ineɣ usemmiḍ.”

  Kkren, ruḥen, leḥḥun afus deg ufus, deg ubrid, Mḥend yekkes-d tamuqint n yijeǧǧigen, yefka-as-tt i Tafat i lmend n umulli-ines , yenna-as: “Ax tarzeft-agi! Suref-iyi ma yella ur tesɛi ara azal ameqqran. Akken tezriḍ, nekk d ameɣbun mačči d amerkanti.”

  Tafat teldi tarzeft-nni, tufa ul yettwanjer s weẓru, yura fell-as yiwet n tseddart n usefru d yismawen-nsen s yisekkilen n tmaziɣt. Tefreḥ aṭas mačči cwiṭ, tenna-as:

  -“Tanemmirt s tussda ay ageldun-iw. Tarzeft-agi aceki-tt, tecbeḥ aṭas, yerna tesɛa azal d ameqqran ɣur-i axater d aɛziz i ḥemmleɣ iyi-tt-id-yefkan.”

  Qqimen ɣer tama n teftist,ttmuqulen ilel, Mḥend yura yura-d s uḍad-is ɣef ṛṛmel “Amulli ameggaz i tgeldunt-iw Tafat ”. Tuwet-d lmuja, temḥa akk ayen yuran. Tafat tettru, tugi ad teḥbes imeṭṭawen. Mḥend ur yegzi acemma. Yettḥawat Tafat, yessudun allen-is tizegzawin am tefsut.

  Timlilit taneggarut.

  8 -“Ayen i tettruḍ a Tafat-iw?”

  Tafat Tageldunt tessusem, teggugem, ad as-tinid deg umaḍal niḍen i tella, tfukk ddunit fell-as. Armi yaɛya yettḥawat deg-s Muḥend Ameɣbun i yefhem d acu i tt-yuɣen.

  Tafat tekcem-itt tugdi. Lmuja-nni d yir lfal. Di ddqiqa, yezwar-d kra ɣur-s, twala yir targit, tawaɣit tameqqrant i d-iteddun ɣur-sen, deg wul-is.

  Deg wallaɣ-is, twala ilel yuɣal d azewwaɣ, igenni d aberkan. Iṭij yeffer deg tɣaltin. Isekla yettawi-ten waḍu. Igerfiwen, imiɛraf d yigudar zzin-d i tegzirt amzun akken s acu i ttgabaren ad t-ččen.

  Tigzirt tbeddel udem, tuɣal ur tumin ara s tayri. Tafat tesla i ssut n uɣersiw ahat d tuccent tettsuɣu, teqqar s wurfan:

  -“Ass-a, ad sweɣ,fudeɣ, ɣiwel awi-d ad sweɣ mulac ad rfuɣ, ad ččeɣ idɣaɣen, ad rnuɣ isekla!”

  Aman qwan deg Tegzirt, wissen d acu i tebɣa ad t-tsew?

  Tafat tekcem deg yiwen usugen yesewhamen, yesewḥacen, yezger i tilas. Tuɣal texser ssifa-s, tettergigi am yifer n ttejra. Tenna-as i Mḥend:

  -“Γiwel ad nruḥ sya, Tigzirt n tayri ass-a tuɣal d Tteryer!”

  Mazal ur d-ffiɣen ara seg tegzirt mi walan yiwen umdan s ubeckiḍ. Deg tazwara nwan d aseyyad, qwant tsekrin deg tegzirt n tayri, Ziɣen d Nurdin, argaz n Tafat. Yuɣal-d deg unafag n Lezzayer, ur yufi ara timesrifegt ara t-yawin ɣer Paris. S anwa amedkakkel i as-yennan Tafat d Mḥend mlaleɣ-ten-id deg ubrid yettawin ɣer tegzirt n tayri.

  War akukru, yerfed-d abeckiḍ ɣef tayet-is itekka ɣef zznad, yal yiwen yessenta-as tiyita ar tama n wul-is. Tigzirt n tayri ur tuhwan ara, tumes s yidammen.

  Nurdin yekcem ɣer lḥebs. Tafat d Mḥend Ameɣbun, meḍlen-ten yimḍebbren n tɣiwant n At Lehna deg deg yiwen n uẓekka deg Tegzirt n tayri.

  Asmi i d-yeffeɣ Nurdin deg lḥebs, yessekfel-d iɣsan-nsen, yesreɣ-iten, yuɣal daɣen ɣer lḥebs i lebda.

  Une nouvelle de Hammar Boussad.

  Merci de partager si vous aimez!
  Mots clés : Une
   Rédaction

   L'auteur Rédaction